Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Павел баня с двама нови общински съветника
Павел баня
Павел баня с двама нови общински съветника 
20.05.2013
На 30.05.2013г. от 9:00ч. в зала „Младост" на читалище „Напред – 1903г.” в гр. Павел баня ще се проведе поредното редовно заседание на Общински съвет Павел баня. Заседанието ще започне с полагане на Клетва от новоизбрани общински съветници. След проведените парламентарни избори на 12.05.2013г. двама общински съветника от общински съвет Павел баня, мандат 2011-2015г. са избрани за народни представители в 42-рото народно събрание.

Атанас Пъдев от трупата на БСП и Шендоан Халит от групата на ДПС са подали до ОИК Павел баня заявления за предсрочно прекратяване на правомощията им като общински съветници, поради избора им за народни представители. Техните места ще бъдат попълнени от четръвтият в листата на местна коалиция Коалиция "БСП-ЗС-Ал.Стамбилийски" - Лазар Пеев Серкеджиев, и петият от листата на ДПС - Мехмед Смаил Мурат.

В проект за дневен ред на заседанието са включени и точки относно: Приемане на изменение в Правилника за работата на общинския съвет, Приемане на правила за работа на комисията на Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет Павел баня. По предложение на Кмета на Общината ще се актуализира бюджета на Общината за 2013г. По указания на областния управител ще се допълни Общинския план за защита при бедствия с разчети за евакуация и разсредоточаване.

Предвидено е повторно обсъждане на финансовия отчет на общинската аптека – Общинска фирма „Алтея" ЕООД.

Интерес представлява постъпила Информация от МОСВ за Решение № СЗ-33 от ПР/2013г. за липса на необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД.

Най-важното и стратегическо предложение решение, е за приемане на задание за изработване на общ устройствен план на Община Павел баня. Обхватът му е цялата територия на общината с площ от 518.78 кв.км., която включва 13 населени места с техните землища. То ще послужи за изработването на общ устройствен план на Общината, който трябва да бъде приет на два етапа до 2016г. Общият устройствен план ще реши устройството на територията на Общината и определянето на предназначението на различните по собственост и вид територии. Община Павел баня е първата и единствена в областта, която е готова със заданието, опорния план, схемите по вид територия и вид собственост.

На заседанието на Общински съвет ще се разгледат и предложения за управление и разпореждане с общинска собственост, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Павел баня.

Председател на Общински съвет Павел баня - Христина Петрова


Коментари 
Comments are not available for this entry.