Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Безработицата в община Павел баня намалява
Павел баня
Безработицата в община Павел баня намалява 
20.05.2013
Агенция по заетостта продължава активната си политика на пазара на труда в Община Павел баня. През месец май стартираха различни програми, насочени към разнообразни категории безработни, търсещи работа лица.
По проект "Подкрепа за заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" от 20.05.2013г. започват работа 20 безработни лица в дейности ремонт и поддръжка на пътища, охрана, градинарство и спасители при бедствия и аварии.

Стартира и Национална програма "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания". По нея в Община Павел баня бяха устроени на работа 4 лица. А в "ПРО - ЕАД" - 1 лице. По този начин бяха обхванати на почти 100% и ангажирани съобразно възможностите за заетост хората с трайни увреждания в община Павел баня, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда", филиал "Павел баня".

Предстои и се работи по НП "Нова възможност за заетост". Основни работодатели са "ПРО-ЕАД", където ще бъдат наети 19 безработни лица, отговарящи на изискванията на програмата. Община Павел баня също участва в Програмата, където се очаква до края на този месец да започнат работа 8 лица.

Всички тези действия, наред с разкриващите се работни места за сезонна заетост, очертават тенденцията към трайно намаляване на безработицата в Общината.

По информация на Дирекция "Бюро по труда", Павел баня

Коментари 
Comments are not available for this entry.