Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Стартират проекти за безработни
Павел баня
Стартират проекти за безработни 
21.03.2013
На територията на община Павел баня стартира предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Взаимопомощ”. Проекта се реализира от община Павел баня и е с продължителност 14 месеца, като реалното предоставяне на услугата ще бъде 12 месеца от 01.03.2013г до 28.03.2014г.

Услугата се предоставя на 30 потребители, като за всички един от тях е извършена оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Казанлък. Всеки потребител има изготвен индивидуален план и седмичен график, съгласно който се предоставя социалната услуга. 15 лични асистенти са назначени на осемчасов работен ден. Те полагат ежедневни грижи за потребителите в рамките на работната седмица.
От 18.03. до 22.03.2013г. представители на екипа ще извършат мониторинг по предоставяните социални услуги.

Дирекция „Бюро по труда”, гр. Казанлък, съвместно с Община Павел баня, стартира реализацията на проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наетите лица са 15 на осемчасов работен ден, а работодател е община Павел баня. Срокът за реализация на проекта е 9 месеца.

От 01.04. 2013г. предстои стартирането на Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, където ще бъдат наети 30 лица от групата на трайно безработните, които до този момент са били на социално подпомагане.

През април предстои и стартирането на Регионална програма за заетост, където се очаква да бъдат наети 10 безработни лица от община Павел баня. Те ще бъдат от целевата група „Лица на 50-годишна възраст” и лица с ниско образование и/или квалификация.

ИНФОРМАЦИЯТА Е НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ И ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”, ГР. КАЗАНЛЪК, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ


Коментари 
Comments are not available for this entry.