Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Първи екологичен форум
Павел баня
Първи екологичен форум 
Община Павел баня и РАО „Тракия” рганизираха Първи форум по проект „Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на опазване на околната среда в общините Павел баня и Брезово”. Форумът се проведе на 17 април 2008г. от 14.00ч. в зала „Младост” на НЧ „Напред” гр.Павел баня. Проектът се финансира от европейския съюз по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2005”.

Предстои провеждането на още три тематични екологични форума, младежки пленер, анкетно проучване за отношението на гражданите към опазване на околната среда и заключителна регионална конференция.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и мрежа за междуобщинско сътрудничество в сферата на околната среда и екологичен интернет форум.

Коментари 
Comments are not available for this entry.